ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
มร.ลป.หารือคณะทำงาน รมว.อว.โครงการบริหารจัดการทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี นำตัวแทนคณะผู้บริหารร่วมหารือกับ ดร.ธนภณ วัฒนกุล คณะทำงานรัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) แล

  เผนแพร่วันที่   2 พฤศจิกายน 2563


filler image
มร.ลป. ร่วมกับ ศวจ.ลป. จัดกิจกรรมในเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ:ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่

LPRU News : เมื่อระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย รศ.วิไลลักษณ์ พรมเ

  เผนแพร่วันที่   2 พฤศจิกายน 2563

filler image
มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรรมการร่างกำหนด (TOR) กิจกรรมลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CID

LPRU News : รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลางกิจกรรมลำปางนครหัตถศิลป์

  เผนแพร่วันที่   2 พฤศจิกายน 2563filler image
มร.ลป. ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนื

LPRU News : ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอ.ดร.ดวงใจ พุทธวงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ

  เผนแพร่วันที่   28 ตุลาคม 2563


filler image
มร.ลป. จัดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรร

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสร

  เผนแพร่วันที่   28 ตุลาคม 2563


พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] 36 [37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations