ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปี 59

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การบรรยายพิเศษ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกบัณฑิตไทยไม่โกง” ประจำปีการศึ

  เผนแพร่วันที่   4 กันยายน 2559


filler image
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การอนุรักษ์ศิลปวัตถุ ประจำปี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การอนุรักษ์ศิลปวัตถุ ประจำปี 2559

(2 ก.ย.59)รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยา

  เผนแพร่วันที่   2 กันยายน 2559


filler image
ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์ภาระกิจของหน่วยงาน...บุคลากรสายสนับสนุน 59

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์ภาระกิจของหน่วยงาน และวิเคราะห์การทำงาน” ของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559

( 30 ส.ค.59 ) ที่ห้องปร

  เผนแพร่วันที่   30 สิงหาคม 2559
filler image
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการบ้านสล่า อบรมเชิงปฏิบัติการ สืบสานงานภูมิปัญญา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการบ้านสล่า อบรมเชิงปฏิบัติการ สืบสานงานภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา

( 26 ส.ค.59 ) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิก

  เผนแพร่วันที่   26 สิงหาคม 2559

filler image
คณะกรรมการประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะกรรมการประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

( 25 ส.ค.59 ) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  เผนแพร่วันที่   25 สิงหาคม 2559

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97] 98 [99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations