ทั้งหมด 1080 รายการ

filler image
มร.ลป. ร่วมกับ สสส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการเล่น และ

LPRU News : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการเล่น

  เผนแพร่วันที่   1 เมษายน 2564

filler image
มร.ลป. เข้ารับการถ่ายทำวีดีทัศน์สารคดีเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประ

LPRU News : เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแและพัฒนาพร้อมด้วย ผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ อาจารย์ ดร.ปัณทัต กัลยา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ

  เผนแพร่วันที่   1 เมษายน 2564

filler image
มร.ลป. ร่วมอบรม หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม สำหรับผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลั

LPRU News : ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม

  เผนแพร่วันที่   1 เมษายน 2564filler image
มร.ลป.ร่วมให้การต้อนรับคณะ รมต.อว.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและส

LPRU News : เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่ว

  เผนแพร่วันที่   1 เมษายน 2564

filler image
งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพ

LPRU News : รศ.ดร.พรชนก ทองลาด หัวหน้างานงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรม ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิ

  เผนแพร่วันที่   1 เมษายน 2564

filler image
มร.ลป. ร่วมกับ สสส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการเล่น และ

LPRU News : ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการ

  เผนแพร่วันที่   1 เมษายน 2564

filler image
มร.ลป. ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย สู่ชุมชน

LPRU News : เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโ

  เผนแพร่วันที่   1 เมษายน 2564

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations