ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
คณะทำงาน U2T มร.ลป. ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรม U2T ก้าวต่อไปสู่ภัยโควิด (U2T

อ.เสาวรีย์ บุญสา ผู้จัดการประจำตำบล พร้อมคณะผู้ปฏิบัติงาน U2T มร.ลป. ตำบลห้วยยาบ จัดกิจกรรม U2T ก้าวต่อไปสู่ภัยโควิด (U2T Covid Week) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ณ องค์การบริหาร

  เผนแพร่วันที่   1 มิถุนายน 2564

filler image
ทีม U2T ตำบลอุโมงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรม U2T ตำบลอุโมงค์ สู้ภ

เมื่อระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2564 อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก ผู้จัดการประจำตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วย อ.พิมาย วงค์ทา อ.วัลลภ สิงหราช ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ

  เผนแพร่วันที่   1 มิถุนายน 2564

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations