ทั้งหมด 1080 รายการ


filler image
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น ที่ทรงคุณค่า "เพชรรัตนชาติ "

ขอแสดงความยินดีกับ สิบเอกนัชมิทร์ ตันเรือน นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น ที่ทรงคุณค่า "เพชรรัตนชาติ " ประจำป

  เผนแพร่วันที่   24 มีนาคม 2564

filler image
มร.ลป.จัดการประชุม ITA ครั้งที่ 2/2564 เพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน

LPRU News : เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ

  เผนแพร่วันที่   24 มีนาคม 2564

filler image
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งลงคะแนนเลือกคณบดี 4 คณะ และผู

LPRU News : เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ผ่านเกณฑ์การหยั่งเสียงร้อยละ 30 ของผู้มีสิทธิ์หยั่งเสียงสมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดี

  เผนแพร่วันที่   24 มีนาคม 2564

filler image
มหาวิทยาลัยราชัฏลำปาง ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.สกุลศักดิ์ โอฬารสกุล อาจารย์อาวุโสสังกัดคณะเทคโน

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.สกุลศักดิ์ โอฬารสกุล อายุ 68 ปี อาจารย์อาวุโสสังกัดคณะเทคโนโลยีกา

  เผนแพร่วันที่   24 มีนาคม 2564


filler image
มร.ลป. รับเกียรติบัตรสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ดีเด่น โล่เกียรติยศผู้ก

LPRU News : รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับรางวัลผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ดีเด่น สายอุดมศึกษา ในการประกาศการเชิดชูเกียรติสถา

  เผนแพร่วันที่   24 มีนาคม 2564พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 19 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations