LPRU NEWS ทั้งหมด 339 รายการ

filler image
วีเจจ๋า หรือ ดร.ณัฐฐาวีรนุช “สร้างแรงบันดาลใจ เรียนอย่างไรให้สำเร็จ” ให้นักศึกษาใหม่ ม.ราชภัฏลำปาง

วีเจจ๋า หรือ ดร. ณัฐฐาวีรนุช ทองมี “สร้างแรงบันดาลใจ เรียนอย่างไรให้สำเร็จ” ให้นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560

LPRU NEWs : (13 มิ.ย.60) เมื่อวัน

  เผนแพร่วันที่   13 มิถุนายน 2560


filler image
ม.ราชภัฏลำปาง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมจันทน์ผา ม.ราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LPRU NEWs : (12 มิ.ย.60) ที่หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

  เผนแพร่วันที่   12 มิถุนายน 2560

filler image
นย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง : งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20

LPRU NE

  เผนแพร่วันที่   7 มิถุนายน 2560

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการพี่เทคอาสา หวังให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำไปช่วยเหลือและดูแลน้องนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพี่เทคอาสา หวังให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำไปช่วยเหลือและดูแลน้องนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

LPRU NEWS : (7 มิ.ย.60) ที่ศูนย์ฝึ

  เผนแพร่วันที่   7 มิถุนายน 2560

filler image
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยและบทความ...

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่

  เผนแพร่วันที่   29 พฤษภาคม 2560

filler image
อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำปาง ปี 60-64

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำปาง พ.ศ.2560 - 2564

LPRU NEWs : (25 พ.ค.60) ที่ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร อำเ

  เผนแพร่วันที่   25 พฤษภาคม 2560

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องตลาดแรงงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน

LPRU NEWS : (23 พ.ค.60) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 256

  เผนแพร่วันที่   23 พฤษภาคม 2560

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง จัดประชุมสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยลำปาง ปี 60-64 ให้สอดรับ Thailand 4.0

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 ให้สอดรับกับ Thailand 4.0

LPRU NEWs : (20 พ.ค.60) ที่ห้องประชุมส

  เผนแพร่วันที่   20 พฤษภาคม 2560

พบทั้งหมด 339 รายการ : : รวมทั้งหมด : 34 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations