LPRU NEWS ทั้งหมด 518 รายการ
filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการนำเสนอการจัดการความรู้ดีเด่น (KM Award)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการนำเสนอการจัดการความรู้ดีเด่น (KM Award) ปีการศึกษา 2560

LPRU NEWs: (20 มิ.ย. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิก

  เผนแพร่วันที่   20 มิถุนายน 2561

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับพื้นที่

LPRU NEWs: (13 มิ.ย. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกีย

  เผนแพร่วันที่   13 มิถุนายน 2561

filler image
พิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธ์กล้ากาสะลอง” รุ่นที่ 3

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธ์กล้ากาสะลอง” รุ่นที่ 3

LPRU NEWs: (12 มิ.ย. 61) นายบรรจง สมศร

  เผนแพร่วันที่   12 มิถุนายน 2561

filler image
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเทคนิคการออกคำแนะนำ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเทคนิคการออกคำแนะนำและการออกคำสั่งตามพระราชบัณฑิตการสาธารณสุข พ.ศ.2535

LPRU NEWs: (12 มิ.ย. 61) ผู้ช่วยศ

  เผนแพร่วันที่   12 มิถุนายน 2561


filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง รุ่น 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธ์กล้ากาสะลอง” รุ่นที่ 2

LPRU NEWs: (10 มิ.ย

  เผนแพร่วันที่   10 มิถุนายน 2561

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันสถาปนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LPRU NEWs: ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรม

  เผนแพร่วันที่   1 มิถุนายน 2561filler image
อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561

LPRU NE

  เผนแพร่วันที่   24 พฤษภาคม 2561

พบทั้งหมด 518 รายการ : : รวมทั้งหมด : 52 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations