LPRU NEWS ทั้งหมด 319 รายการ
filler image
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน "ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองและรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560"

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 11.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงาน “ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองและรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560” ณ ลานลีลาวดี อาคารราชภ

  เผนแพร่วันที่   26 เมษายน 2560


filler image
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดงาน "รปศ. ฮ่วมใจ๋ ฮักษาไว้ซึ่งป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560"

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงาน "รปศ. ฮ่วมใจ๋ ฮักษาไว้ซึ่งป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี

  เผนแพร่วันที่   24 เมษายน 2560

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เชิญชวนร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงการนต์

รองศาตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และประชาชนจังหวัดลำ

  เผนแพร่วันที่   11 เมษายน 2560

filler image
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ 11 เมษายน 2560 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ลานลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  เผนแพร่วันที่   11 เมษายน 2560

filler image
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560

วันที่ 10 เมษายน 2560 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 ณ ห้องศาลจำลอง อาคาร 4 ชั้น 2 ภายในงานดั

  เผนแพร่วันที่   10 เมษายน 2560

filler image
อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงความยินดีกับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ก่อนสำเร็จการศึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 2 ก่อนสำเร็จการศึกษา

LPRU NEWs : (4 มี.ค

  เผนแพร่วันที่   4 เมษายน 2560


filler image
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดโครงการอบรมการสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ณ ห้องประชุม 0

  เผนแพร่วันที่   31 มีนาคม 2560

filler image
ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบพิธีถวายสังฆทานน้อมรวมใจถวายเป็นพระราชกุศลฯ

LPRU NEWs : (29 มี.ค.60) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานนำถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ถวายสังฆทานน้อมรวมใจเพื่อถวายเป็นพระราช

  เผนแพร่วันที่   29 มีนาคม 2560

พบทั้งหมด 319 รายการ : : รวมทั้งหมด : 32 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations