LPRU NEWS ทั้งหมด 363 รายการ
filler image
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติน้อมใจบูชาแม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “น้อมใจบูชาแม่” เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  เผนแพร่วันที่   11 สิงหาคม 2560


filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชาวไทยที่เข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project 4 ปี 2560

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชาวไทยที่เข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project 4 ประจำปีการศึกษา 2560

LPRU NEWs : (31 ก.ค.60) ที่ห้องอบรม อ

  เผนแพร่วันที่   31 กรกฏาคม 2560

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชาวไทยที่เข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project 4 ปี 2560

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชาวไทยที่เข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project 4 ประจำปีการศึกษา 2560

LPRU NEWs : (31 ก.ค.60) ที่ห้องอบรม อ

  เผนแพร่วันที่   31 กรกฏาคม 2560

filler image
เด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

LPRU NEWs : (27 ก.ค.60) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล

  เผนแพร่วันที่   27 กรกฏาคม 2560

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง ประชุมคณะกรรมการโครงการ “พี่สอนน้องเตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ “พี่สอนน้องเตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2560

LPRU NEWs : (25 ก.ค.60) เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ที

  เผนแพร่วันที่   25 กรกฏาคม 2560


filler image
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง ม.ราชภัฏลำปาง จัดอบรมการใช้โปรแกรม ETABS รุ่นที่ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏลำปาง จัดอบรมการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม ETABS รุ่นที่ 2

LPRU NEWS : (19 ก

  เผนแพร่วันที่   19 กรกฏาคม 2560

filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

งานวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาใหม่ชาวต่างประเทศเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ

LPRU NEWs : (19 ก.ค.60) เมื่อว

  เผนแพร่วันที่   19 กรกฏาคม 2560

filler image
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปาง เชิญสมัครอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อความเป็นเลิศฯ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาสตราจาร

  เผนแพร่วันที่   17 กรกฏาคม 2560

พบทั้งหมด 363 รายการ : : รวมทั้งหมด : 37 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations