LPRU NEWS ทั้งหมด 567 รายการ
filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม "แนวทางส่งเสริมการส่งออกข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1"

LPRU NEWs: (30 ส.ค. 61)

  เผนแพร่วันที่   30 สิงหาคม 2561

filler image
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสู่ตลาดแรงงาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสู่ตลาดแรงงาน

LPRU NEWs: (29 ส.ค. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะว

  เผนแพร่วันที่   29 สิงหาคม 2561

filler image
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษเรื่องน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษเรื่องนวัตกรรมการศึกษา (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อยกระดับคุณ

  เผนแพร่วันที่   29 สิงหาคม 2561filler image
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการมหาวิทยาลัยประชาช

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

LPRU NEWs: (27 ส.ค. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารัก

  เผนแพร่วันที่   27 สิงหาคม 2561filler image
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง นวัตกรรมการศึกษา (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (O

คณะวิทยาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง นวัตกรรมการศึกษา (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (O

  เผนแพร่วันที่   24 สิงหาคม 2561

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมสรุปงานคณะกรรมการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมสรุปงานคณะกรรมการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561

LPRU NEWs: (23 ส.ค. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

  เผนแพร่วันที่   23 สิงหาคม 2561

พบทั้งหมด 567 รายการ : : รวมทั้งหมด : 57 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations