LPRU NEWS ทั้งหมด 308 รายการ

filler image
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์

LPRU NEWs : (24 มี.ค.60) ศูนย์การอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการอย่างไรให้ได้รับการตีพิม

  เผนแพร่วันที่   24 มีนาคม 2560

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป สมัครอบรม “เส้นทางสู่ชีวิตราชการ” รับสมัครถึง 15 พ.ค.60 นี้

LPRU NEWs : (24 มี.ค.60) ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการ "เส้นทางสู่ชีวิตราชการ" ระหว่างวันที่

  เผนแพร่วันที่   24 มีนาคม 2560

filler image
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับรางวัลเกียรติยศ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 อาจารย์ปราการ ใจดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับรางวัลเกียรติยศด้านการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและเชิด

  เผนแพร่วันที่   23 มีนาคม 2560

filler image
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะ...

วันที่ 22 มีนาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยอาจารย์เจษฎา ทองสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์ นำนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เข้าร่วมในพิธีเปิดโคร

  เผนแพร่วันที่   23 มีนาคม 2560

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำข้อเสนอการพัฒนาจุดเน้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ

LPRU NEWs : (23 มี.ค.60) ที่ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม

  เผนแพร่วันที่   23 มีนาคม 2560

filler image
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "เพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลังของมหาวิท

(23 มี.ค. 60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "เพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดการปฏิ

  เผนแพร่วันที่   23 มีนาคม 2560


filler image
ม.ราชภัฏลำปาง จัดประกวดผลิตภัณฑ์เซรามิก ที่มีลวดลายสะท้อนเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาลำปาง

LPRU NEWs : (22 เมษายน 2560) ผศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมมอบรางวัลในกิจกร

  เผนแพร่วันที่   22 มีนาคม 2560

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ จัดเสวนา “สังคม ชุมชนกับ กฟผ.แม่เมาะจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้

LPRU NEWs : (22 มี.ค.60) ที่ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเป

  เผนแพร่วันที่   22 มีนาคม 2560

พบทั้งหมด 308 รายการ : : รวมทั้งหมด : 31 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations