LPRU NEWS ทั้งหมด 415 รายการ
filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "เขลางค์นครเกมส์"

LPRU NEWs: (13 ธ.ค. 60) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ

  เผนแพร่วันที่   13 ธันวาคม 2560


filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

LPRU NEWs: (4 ธ.ค. 60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อิ

  เผนแพร่วันที่   4 ธันวาคม 2560


filler image
สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าพักอาคารหอพักบุคลากร ม.ราชภัฏลำปาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าพักอาคารหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LPRU NEWs: (30 พ.ย. 60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต

  เผนแพร่วันที่   30 พฤศจิกายน 2560

filler image
กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "ลดหวาน ห่างไกลโรค" และ "Sila Variety Camups Tour"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "ลดหวาน ห่างไกลโรค" และ "Sila Variety Camups Tour"

LPRU NEWs: (29 พ.ย. 60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสร

  เผนแพร่วันที่   29 พฤศจิกายน 2560

filler image
อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทุติยะโ

  เผนแพร่วันที่   28 พฤศจิกายน 2560

filler image
งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ (อาจารย์ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่)

LPRU NEWs: (24 พ.ค. 60) งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย

  เผนแพร่วันที่   24 พฤศจิกายน 2560

filler image
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ (อาจารย์ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่)

LPRU NEWs: (23 พ.ย. 60) กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย

  เผนแพร่วันที่   23 พฤศจิกายน 2560

filler image
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่)

LPRU NEWs: (23 พ.ย. 60) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเก

  เผนแพร่วันที่   23 พฤศจิกายน 2560

พบทั้งหมด 415 รายการ : : รวมทั้งหมด : 42 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations