ทั้งหมด 1080 รายการ

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านทุจริต

รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านทุจริต

LPRU NEWs: (25 มิ.ย. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิส

  เผนแพร่วันที่   25 มิถุนายน 2561

filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ “ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน”

LPRU NEWs: (25 มิ.ย.

  เผนแพร่วันที่   25 มิถุนายน 2561

filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการนำเสนอการจัดการความรู้ดีเด่น (KM Award)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการนำเสนอการจัดการความรู้ดีเด่น (KM Award) ปีการศึกษา 2560

LPRU NEWs: (20 มิ.ย. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิก

  เผนแพร่วันที่   20 มิถุนายน 2561

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับพื้นที่

LPRU NEWs: (13 มิ.ย. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกีย

  เผนแพร่วันที่   13 มิถุนายน 2561

filler image
พิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธ์กล้ากาสะลอง” รุ่นที่ 3

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธ์กล้ากาสะลอง” รุ่นที่ 3

LPRU NEWs: (12 มิ.ย. 61) นายบรรจง สมศร

  เผนแพร่วันที่   12 มิถุนายน 2561

filler image
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเทคนิคการออกคำแนะนำ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเทคนิคการออกคำแนะนำและการออกคำสั่งตามพระราชบัณฑิตการสาธารณสุข พ.ศ.2535

LPRU NEWs: (12 มิ.ย. 61) ผู้ช่วยศ

  เผนแพร่วันที่   12 มิถุนายน 2561


filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง รุ่น 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธ์กล้ากาสะลอง” รุ่นที่ 2

LPRU NEWs: (10 มิ.ย

  เผนแพร่วันที่   10 มิถุนายน 2561

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันสถาปนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LPRU NEWs: ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรม

  เผนแพร่วันที่   1 มิถุนายน 2561

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] 57 [58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations