สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
22 พฤษภาคม 2561  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 6777 ครั้ง  

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานประเพณี วิถีถิ่นล้านนา"

LPRU NEWs: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานประเพณี วิถีถิ่นล้านนา" ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ภายในกิจกรรมพบกับการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย, การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา, การประกวดศิลปะการแสดงร่วมสมัย, การประกวดการขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง, นิทรรศการการประกวดภาพถ่าย "เฮือนบ่าเก่าเล่าเรื่องลำปาง" กาดหมั้วคัวเมือง และกิจกรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 6701-2 หรือ 063-4360393 (คุณวีรศักดิ์ ของเดิม)

ภาพ: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations