ทั้งหมด 1080 รายการ


filler image
นายกองค์การบริหารนักศึกษา มร.ลป. ร่วมประชุมโครงการกิจกรรม Young TH Leader & Innovation s Club

LPRU News : เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายอัครวินท์ พิมล นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมโครงการกิจกรรม Young TH Leader & Innovation

  เผนแพร่วันที่   28 สิงหาคม 2563

filler image
อธิการบดี มร.ลป. ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ผู้ได้รับรางวัลการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ม

LPRU News : เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูล คณบดีคณะครุศาสตร์, อาจารย์ ดร.ณั

  เผนแพร่วันที่   28 สิงหาคม 2563


filler image
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแข่งขันอ่านข่าวพระราชสำนักเฉลิมพระเกียรติ

LPRU News: เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแข่งขันอ่านข่าวพระราชสำนักเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมชั้น 3 และห้อง HUSOC NEWS ชั้น 5 อาค

  เผนแพร่วันที่   27 สิงหาคม 2563

filler image
กบศ. มร.ลป. จัดโครงการประชุมสัมมนา "การบริหารและพัฒนางานวิชาการให้ทันต่อสภาวะของการเปลี่ยนแปลงในป

LPRU News : รศ.สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา "การบริหารและพัฒนางานวิชาการให้ทันต่อสภาวะของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ณ ห้องประชุม

  เผนแพร่วันที่   26 สิงหาคม 2563

filler image
งานการศึกษาทั่วไป มร.ลป. ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)

LPRU News : เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 งานการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัดการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั

  เผนแพร่วันที่   26 สิงหาคม 2563


filler image
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม "เปิดบ้านภาษาไทย (Open House Thai Lang

LPRU News : ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "เปิดบ้านภาษาไทย (Open House Thai Language 2020) ณ ห้องประชุมชมนาด คณะมนุษยศาสตร์

  เผนแพร่วันที่   26 สิงหาคม 2563

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 46 [47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations