ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
คณะผู้บริหาร บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมรดน้ำดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมรดน้ำดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เนื่องในเทศก

  เผนแพร่วันที่   23 เมษายน 2561

filler image
อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดเวทีนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานโครงการวิจัยฯ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดเวทีนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

LPRU NEWs: (23

  เผนแพร่วันที่   23 เมษายน 2561


filler image
อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการค่ายประชุมปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะจิตวิญญาณความเป็นครู

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายประชุมปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะจิตวิญญาณความเป็นครูและจิตอาสา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศา

  เผนแพร่วันที่   20 เมษายน 2561

filler image
อาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ พร้อมตัวแทนนักศึกษา ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรอธิการบดี

คณาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เนื่องในเทศ

  เผนแพร่วันที่   19 เมษายน 2561

filler image
คณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัวอธิการบดี

คณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ประจำปี 2561

LPRU NEWs: (11 เม.ย. 61)

  เผนแพร่วันที่   11 เมษายน 2561


filler image
ม.ราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย ที่ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย อดีตผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้า

  เผนแพร่วันที่   3 เมษายน 2561

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมติดตามการปฏิบัติตาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561

LPRU NEWs: (

  เผนแพร่วันที่   3 เมษายน 2561


พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59] 60 [61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations