ทั้งหมด 1080 รายการ

filler image
มร.ลป. ร่วม จัดการอบรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเดินเครื่องไฟฟ้าพลังงานความร้อนจำลอง เชื้อเพลิงถ่าน

LPRU News : ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ จัดการอบร

  เผนแพร่วันที่   8 เมษายน 2564

filler image
มร.ลป. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 จังหวัดลำปาง "สงกรานต์

LPRU News : เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงก

  เผนแพร่วันที่   8 เมษายน 2564


filler image
มร.ลป. ได้รับทุนจาก กสทช. จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการตลาดดิจิทัล ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางและจ

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการตลาดดิจิทัล ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง

  เผนแพร่วันที่   8 เมษายน 2564


filler image
มร.ลป. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพหัวข้อ “นวัตกรรมการปฏิบัติการ” ภายใต้หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Ce

LPRU News : ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพหัวข้อ “นวัตกรรมการปฏิบัติการ” ภายใต้หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certi

  เผนแพร่วันที่   8 เมษายน 2564


filler image
มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หารือมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช

LPRU News : เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 นางสาวธิดารัตน์ ไชยยาสืบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

  เผนแพร่วันที่   8 เมษายน 2564


พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations