ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และลงคะแนนเลือก คณบดีคณะเทคโนโลยีการเก

LPRU News : เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ผู้ผ่านเกณฑ์การหยั่งเสียงร้อยละ 20 ของผู้มีสิทธิ์หยั่งเสียงสมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินการแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภา

  เผนแพร่วันที่   23 พฤศจิกายน 2563
filler image
อธิการบดี มร.ลป. ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร “นักบริบาลผู้สูงอายุ แม่มอกหลั่นล้าอีโคโนมี รุ่

LPRU New : เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรศ.ธิติมา

  เผนแพร่วันที่   12 พฤศจิกายน 2563


พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] 34 [35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations