ทั้งหมด 1080 รายการ

filler image
นศ. มร.ลป. "ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ" ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสื

LPRU News : ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผยว่า ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วยนางสาวบุญญาดา มูลผึ้ง

  เผนแพร่วันที่   8 เมษายน 2564


filler image
มร.ลป. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564

LPRU News : เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 ประเภ

  เผนแพร่วันที่   3 เมษายน 2564

filler image
มร.ลป. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคลัสเตอร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร ด้วยกระบวนการคิดเชิง

LPRU News : อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการ

  เผนแพร่วันที่   3 เมษายน 2564


filler image
มร.ลป. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบ

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ม

  เผนแพร่วันที่   3 เมษายน 2564


filler image
กพน. มร.ลป. เข้าร่วมอบรมการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อลำปางปลอดภัยอย่างยั่งยืนโครงการหนึ่งตำบล

LPRU News : นายบัณฑิต โบสถ์ทอง นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วย นายเอกชัย หาญปันบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายณัฐวุฒิ นันต๊ะแขม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายสุรศักดิ์ ประกัน นักวิชาการศึ

  เผนแพร่วันที่   3 เมษายน 2564


พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations