ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
ม.ราชภัฏลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

LP

  เผนแพร่วันที่   6 ตุลาคม 2560filler image
ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมกับคณะศรัทธาบ้านหัวทุ่งสามัคคี ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคปัจจัยเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับคณะศรัทธาบ้านหัวทุ่งสามัคคี ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคปัจจัยเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 เพื่อสมทบทุนในการสร้างวิหารวัดหัวทุ่งสามัคคี

L

  เผนแพร่วันที่   4 ตุลาคม 2560

filler image
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LPRU NEWs : (21 ก.ย.60) ท

  เผนแพร่วันที่   21 กันยายน 2560

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง MOU สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

  เผนแพร่วันที่   18 กันยายน 2560


filler image
ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ ราชภัฏร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "ราชภัฏร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร" ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2560 - 2569 LPRU RSC : Lampang Rajabhat University Road Safet

  เผนแพร่วันที่   23 สิงหาคม 2560

filler image
งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชุมแนะนำอาจารย์นิเทศของนักศึกษาชาวต่างชาติโครงการ SEA-Tea

LPRU NEWs : (17 ส.ค.60) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีม

  เผนแพร่วันที่   18 สิงหาคม 2560

filler image
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ บรรยายทางวิชาการ "จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชีวิตด้วยเ

LPRU NEWs : (17 ส.ค. 60) ผศ.สมศักดิ์ ศรีวสการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายทางวิชาการ "จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชีวิตด้วยเทคโนโลยี ส

  เผนแพร่วันที่   18 สิงหาคม 2560

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70] 71 [72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations