ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
มร.ลป. ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีรักษ์เกาะคา หารือจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิช

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิ

  เผนแพร่วันที่   20 พฤษภาคม 2564

filler image
นักวิจัย มร.ลป.รายงานผลความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LPRU New : เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการนำร่อง ระหว่างดำเนินโครงการกลไกการใช้ประโยชน์ผู้มีศักยภาพกลุ่มมหาวิทยาลัยร

  เผนแพร่วันที่   20 พฤษภาคม 2564

filler image
สวพ.มร.ลป. ร่วมนำเสนอ ร่าง กลไกและแนวทางขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับเครือข่ายขับเคลื่อนการเรียน

LPRU News : เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ และ อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่ว

  เผนแพร่วันที่   19 พฤษภาคม 2564


filler image
U2T มร.ลป. จัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) วางแผนการดำเนินโครงการฯ ยกระดับการท่องเที่ยวในตำบล

LPRU News : อาจารย์ ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้จัดการประจำตำบลเวียงเหนือ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหั

  เผนแพร่วันที่   17 พฤษภาคม 2564

filler image
U2T มร.ลป. เตรียมความพร้อมปรับภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ยกระดับให้เป็นพื้นที่ต้นเเบบในการเร

LPRU News : ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้จัดการประจำตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า คณะทำงานโครงการยกระด

  เผนแพร่วันที่   17 พฤษภาคม 2564

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations