ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "ลำปางวิจัยครั้งที่ 2" ประจำปีการศึกษา 2559

LPRU NEWs : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "ลำปางวิจัยครั้งที่ 2"

(16 สิงหาคม 59) รองศาสตราจารย์ ดร.ส

  เผนแพร่วันที่   16 สิงหาคม 2559

filler image
เริ่มแล้ว “งานวันเทคโนโลยีไทย ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 5” และการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2559

เริ่มแล้ว “งานวันเทคโนโลยีไทย ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 5” และการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2559 (WRO 2016 : World Robot Olympiad 2016) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  เผนแพร่วันที่   15 สิงหาคม 2559filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธ์กล้ากาซะลอง” รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

วันนี้ ( 11 ส.ค.5

  เผนแพร่วันที่   11 สิงหาคม 2559

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส

  เผนแพร่วันที่   11 สิงหาคม 2559

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง MOU ร่วมกับบริษัท ธนบดีเดคอร์ เซรามิค จำกัด และบริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง MOU ร่วมกับบริษัท ธนบดีเดคอร์ เซรามิค จำกัด และบริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาลำปาง ตามโครงการสร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100

  เผนแพร่วันที่   11 สิงหาคม 2559

filler image
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ม.ราชภัฏลำปาง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรการ่วมสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มทาสังคม Creating Shared Values : CSV ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง องค์

  เผนแพร่วันที่   11 สิงหาคม 2559

filler image
ม.ราชภัฏลำปางเตรียมความพร้อม MOU หลักสูตร หลักสูตรการร่วมสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคม

ม.ราชภัฏลำปางเตรียมความพร้อม MOU หลักสูตร หลักสูตรการร่วมสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคม Creating Shared Values : CSV

(5 ส.ค. 59) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธ

  เผนแพร่วันที่   11 สิงหาคม 2559


พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99] 100 [101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations