ทั้งหมด 1080 รายการ


filler image
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. จัดอบรม หลักสูตร การส่งเสริมผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง ด้านการตลาดและการส่

LPRU News : เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการหลักสูตร การส่งเสริมผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง ด้านการตลาดและการส่งออก ณ ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจอา

  เผนแพร่วันที่   3 มีนาคม 2564

filler image
นักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำเครื่องประกอบพิธีกรรมขึ้น

LPRU News : สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำเครื่องประกอบพิธีกรรมขึ้นท้าวทั้งสี่" เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนัก

  เผนแพร่วันที่   1 มีนาคม 2564
filler image
มร.ลป. เปิดงาน "เกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน Special" อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยกล้วยไม้นานาพันธุ์กว่า 100,00

LPRU News : รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับในงาน "เกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน Special" กล้วยไม้บาน Smart Farm @ราชภัฏลำปาง เมื่อวั

  เผนแพร่วันที่   1 มีนาคม 2564

filler image
มร.ลป. จัดการนับคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะค

LPRU News : เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพ

  เผนแพร่วันที่   1 มีนาคม 2564


พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 22 [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations