ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมละครเวที

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมละครเวที "สุชาดาอธิฏฐาน"

LPRU NEWs: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภ

  เผนแพร่วันที่   9 สิงหาคม 2561


filler image
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2560

LPRU NEWs: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

  เผนแพร่วันที่   7 สิงหาคม 2561


filler image
โครงการความร่วมมือกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ภายใต้โครงการ SEA-Teach

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ โครงการความร่วมมือกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ภายใต้โครงการ SEA-Teacher Project <

  เผนแพร่วันที่   7 สิงหาคม 2561


filler image
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการส่งเสริม พัฒ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน”

LPRU NEWs: (26 ก.ค. 61) สถาบันวิจัยและพัฒนา มห

  เผนแพร่วันที่   26 กรกฏาคม 2561


filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นประธานเปิดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานประเพณี วิถีถ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานประเพณี วิถีถิ่นล้านนา"

LPRU NEWs: (25 ก.ค. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธน

  เผนแพร่วันที่   25 กรกฏาคม 2561

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 เพื่อผลิตบัณฑิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 เพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 4.0

LPRU NEWs: (25 ก.ค. 61) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโคร

  เผนแพร่วันที่   25 กรกฏาคม 2561

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53] 54 [55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations