สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง จัด All Student Care
18 พฤษภาคม 2561  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 72 ครั้ง  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง จัดโครงการ All Student Care Challenge

LPRU NEWs: (18 พ.ค. 61) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง จัดโครงการ All Student Care Challenge เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ (ชั้น 1) อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โครงการ All Student Care Challenge จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการเรียนรู้และตลอดจนมุ่งพัฒนาเป้าหมายในอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพ/ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations