ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561

LPRU NEWs: (8 มี.ค. 61) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับโรงเร

  เผนแพร่วันที่   8 มีนาคม 2561filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนการวิเคราะห์ค่า

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน"

LPRU NEWs: (5 มี.ค.

  เผนแพร่วันที่   5 มีนาคม 2561


filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษา

LPRU NEWs: (28 ก.พ. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป

  เผนแพร่วันที่   28 กุมภาพันธ์ 2561

filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2560

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2560

LPRU NEWs: (28 ก.พ. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภ

  เผนแพร่วันที่   28 กุมภาพันธ์ 2561

filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

LPRU NEWs: (27 ก.พ. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมห

  เผนแพร่วันที่   27 กุมภาพันธ์ 2561

filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานงานราตรีสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปี 256

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานงานราตรีสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 "อพร.สัมพันธ์"

LPRU NEWs: (24 ก.พ. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ

  เผนแพร่วันที่   24 กุมภาพันธ์ 2561

filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 (อพร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 (อพร.สัมพันธ์)

LPRU NEWs: (24 ก.พ. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู

  เผนแพร่วันที่   24 กุมภาพันธ์ 2561

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] 63 [64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations