ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) เรื่องการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

( 15 มิ.ย.59 )

  เผนแพร่วันที่   9 สิงหาคม 2559


filler image
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ จัดอบรมระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำป

(10 มิ.ย.59) ที่ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ จัดอบรมระยะสั้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสต

  เผนแพร่วันที่   9 สิงหาคม 2559

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รองศาสตราจารย์

  เผนแพร่วันที่   9 สิงหาคม 2559


filler image
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมรณรงค์รักษ์สิงแวดล้อม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมรณรงค์รักษ์สิงแวดล้อม พร้อมใจรักษาความสะอาด ( Big Cleaning Day )

( 3 มิ.ย.59 ) นายบรรจง สมศรี ผู

  เผนแพร่วันที่   9 สิงหาคม 2559


filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ระดับพื้นที่ พร้อมเข้ารอบฯ ระดับประเทศ

( 2 มิ.ย.59 ) รองศาสตราจารย์ ด

  เผนแพร่วันที่   9 สิงหาคม 2559พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] 106 [107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations