ทั้งหมด 1080 รายการ

filler image
มร.ลป. จัดอบรมพัฒนาเกษตรกรประธานศูนย์เครือข่าย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส

LPRU News : ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิศากร สุวรรณ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และผศ.สุวรรณี จันทร์ตา อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทย

  เผนแพร่วันที่   4 มีนาคม 2564

filler image
มร.ลป. จัดการอบรมการขยายพันธุ์ไม้ดอกสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ ในงาน"เกษตรสัมพันธ์ ปันสุขสู่ชุมชน

LPRU News : เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการอบรม เรื่อง "ขยายและการบำรุงต้นชวนชม" โดยได้รับเกียรติจาก โดน นายอดุลโรจน์ วัฒนารักษ

  เผนแพร่วันที่   3 มีนาคม 2564

filler image
มร.ลป. จัดกิจกรรม ”จิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประ

LPRU News : เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสมาชิกจิตอาสาพระราช

  เผนแพร่วันที่   3 มีนาคม 2564filler image
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. จัดการแข่งขัน “ส้มตำลีลา” ในงาน "เกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน Special"

LPRU News : เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มอบรางวัลการแข่งขันส้มตำลีลา จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 8 ทีมจากทั่วจังหวัดลำปาง ชิง

  เผนแพร่วันที่   3 มีนาคม 2564

filler image
มร.ลป.จัดการอบรมการทำสาวกกล้วยไม้และการออกขวดกล้วยไม้ แก่ผู้ร่วมงานเกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน Speci

LPRU News: เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการอบรมให้ความรู้การทำสาวกกล้วยไม้และการออกขวดกล้วยไม้ แก่ประชาชนผู้ร่วมงานเกษตรสัมพันธ์

  เผนแพร่วันที่   3 มีนาคม 2564


filler image
มร.ลป. ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญราคาพืชผลการเกษตร เยี่ยมชมงาน "เกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ช

LPRU News : เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายพยงค์ คงอุดมทรัพย์ ประธานสหกรณ์ผู้

  เผนแพร่วันที่   3 มีนาคม 2564

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 21 [22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations