ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาการศึกษานครลำปาง ณ ม.ราชภัฏลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาการศึกษานครลำปาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

(4 พ.ย.59) นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประ

  เผนแพร่วันที่   4 พฤศจิกายน 2559

filler image
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า สิบเอก พัฒน์พงษ์ ที่ปรึกษา เป็นนาคในราชา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า สิบเอก พัฒน์พงษ์ ที่ปรึกษา เป็นนาคในราชานุเคราะห์ ลาอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบุญยืน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วัน

  เผนแพร่วันที่   3 พฤศจิกายน 2559

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่ (2 พ.ย.59) คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้ารา

  เผนแพร่วันที่   2 พฤศจิกายน 2559


filler image
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กับ University Putra Malaysia

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ Prof. Datin Paduka Dr. Aini Ideri, Vice Chancellor ของ University Putra M

  เผนแพร่วันที่   31 ตุลาคม 2559

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ

รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ

  เผนแพร่วันที่   30 ตุลาคม 2559

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ปัณรสมวาร ( 15 วัน ) แปรอักษรเลข ๙ เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบพิธี บำเพ็ญพระราชกุศล ปัณรสมวาร ( 15 วัน ) และพิธีน้อมกระเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พร้อมแปรอักษรเลข ๙ เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระ

  เผนแพร่วันที่   28 ตุลาคม 2559

filler image
ผู้สมควรดำรงค์ตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏลำปาง แสดงวิสัยทัศน์ฯ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ

ผู้สมควรดำรงค์ตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารต่อคณะกรรมการสรรหาฯ

(26 ต.ค.59) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู

  เผนแพร่วันที่   26 ตุลาคม 2559พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] 93 [94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations