บุคคลากร งานประชาสัมพันธ์

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Generic placeholder image

นางสาวศศธร เครือนันตา

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

Generic placeholder image

นางสาวหอมนวล ศีริ

นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

Lam Tikka

นายนเรศ บัวลวย

นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

Follow Public Relations