ทั้งหมด 1080 รายการ

filler image
U2T มร.ลป. ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมการทำน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 และเจลล้าง

LPRU News : รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ผู้จัดการประจำตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมการทำน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเจลล้

  เผนแพร่วันที่   28 พฤษภาคม 2564
filler image
สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) มร.ลป. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ ในรูปแบบออนไลน์

LPRU News : รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมควา

  เผนแพร่วันที่   27 พฤษภาคม 2564

filler image
มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านกล้า" เฉลิมพระเกียรติ

LPRU News : เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ คณะผู้บริห

  เผนแพร่วันที่   25 พฤษภาคม 2564

filler image
U2T ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยว และจัดทำคลิปวิดีโอการประชา

LPRU News : รศ.ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้จัดการประจำตำบลบ้านขอ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18- 19 พฤษภาคม 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศร

  เผนแพร่วันที่   24 พฤษภาคม 2564พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations