ทั้งหมด 1080 รายการ

filler image
มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ เตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LPRU News : เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ เตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภั

  เผนแพร่วันที่   10 กันยายน 2563filler image
สหกิจศึกษา มร.ลป. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0

LPRU News : เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานนักศึกษาสห

  เผนแพร่วันที่   2 กันยายน 2563


filler image
สาขาวิชานิเทศศาสตร์​ มร.ลป. จัดเวทีเสวนาสังเคราะห์​ข้อมูลเพื่อศึกษาปัญหาและถอดบทเรียนการจัดการปัญหาฯ

LPRU New : สาขาวิชานิเทศศาสตร์​ มร.ลป. ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง (ทส.) ได้จัดเวที สรุปการสังเคราะห์ข้อมูลการจัดการปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน จังหวัดลำปาง โด

  เผนแพร่วันที่   31 สิงหาคม 2563


filler image
มร.ลป. ร่วมประชุมหารือเชิงนโยบายร่วมกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาค

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบ

  เผนแพร่วันที่   30 สิงหาคม 2563


พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] 45 [46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations