คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับมอบธงเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา
3 เมษายน 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 82 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อที่ 27 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผศ.ดร.คมคาย พันธ์เพ็ง ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อ.ดร.ชนิกา เสนาวงค์ษา อ.ดร.พิมพ์ผกา อินทะรส และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 20 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 7 และรับมอบธงเจ้าภาพร่วมกับสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูแห่งอาเซียน กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญของสมาคมคณิตศาสตรศึกษา เกิดขึ้นจากเครือข่ายคณิตศาสตรศึกษาในสถาบันทั่วประเทศที่มีความสนใจในการทำวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษาในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายเพื่อจะสร้างชุมชนคณิตศาสตรศึกษาให้เกิดขึ้นในประเทศไทย สร้างความเข้มแข็งและศักยภาพทางด้านวิชาการและวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ รวมถึงนักวิจัยรุ่นใหม่ในชุมชนคณิตศาสตรศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าร่วมและนำเสนองานในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษามาอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปี 2565 นี้ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมคณิตศาสตรศึกษา และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในลำดับต่อไป

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations