มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์
1 เมษายน 2564  
ผู้เผยแพร่ :   เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย  
  อ่าน : 74 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเตรียมการเปิดสอนในหลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางศุภรัสมิ์ แก้วคำดี หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล เกาะคา ในฐานนะผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมและให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนต่อไป #ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations