คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 2 ภาคปฏ
3 เมษายน 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 66 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในการนี้ ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะวิทยากร ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมกับการสาธิตและฝึกการปฏิบัติการติดตั้งใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นวันที่ 2 ของการอบรม

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations