มร.ลป. ร่วมการประชุมปิดการตรวจสอบรายงานการเงิน โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
1 เมษายน 2564  
ผู้เผยแพร่ :   เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย  
  อ่าน : 62 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุมปิดการตรวจสอบรายงานการเงิน โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations