อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร
1 เมษายน 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 89 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้ราชการ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ดังนี้ มหาวชิรมงกุฎ 1 นายปรีชา ไชยโย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 1 นายกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ 2 นายบรรจง สมศรี 3 นายปรีชา โพธิ์แพง 4 นายพงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร 5 นายวิพัฒน์ หมั่นการ 6 นายวีระชัย รินดวงดี 7 นายสมชัย โกศล 8 นายสมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ 9 นายสุรกานต์ พยัคฆบุตร 10 นายอนิรุจน์ มะโนธรรม 11 นางประภา ไชยมงคล 12 นางสาวพรชนก ทองลาด 13 นางพรสวรรค์ มณีทอง 14 นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations