มร.ลป. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 จังหวัดลำปาง "สงกรานต์
8 เมษายน 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 68 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 จังหวัดลำปาง “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” และกิจกรรมโครงการราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ณ ลานด้านหน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเปิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการรณรงค์ในเรื่องการสร้างวินัย เคารพกฎหมาย ใส่ใจจราจร สวมหมวกนิรภัย 100% มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนจากการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาโดยใช้การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในเรื่องการเดินทาง การใช้การขนส่งอย่างปลอดภัย การรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยมาโดยตลอด ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ได้มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร เป็นแนวทางที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดปัญหาการสูญเสียชีวิต ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างเสริมและกระตุ้นเตือนจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อจะได้ร่วมมือกันลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิต ให้เหลือน้อยที่สุด ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 หรือไม่ให้เกิดขึ้นเลย ควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง หน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกันลงสี วาดทางม้าลายสามมิติ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน กิจกรรมสร้างทางม้าลายสามมิติ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้ถนน ได้ร่วมกันลดอุบัติเหตุ ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้นข้ามถนนต้องใช้ทางม้าลาย เห็นทางม้าลายต้องชลอความเร็ว และหยุดเมื่อมีคนข้าม ถือว่าเป็นต้นแบบ และแรงบันดาลใจ ให้สถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดลำปางได้ร่วมปลูกจิตสำนึก Street Hero 3D Crosswalk ให้ทางม้าลายสามมิติเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมทั้งร่วมปล่อยขบวนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations