กยศ. มร.ลป. ดำเนินกิจกรรมโครงการ "มอบความห่วงใย ใส่ใจผู้กู้ กยศ."
8 เมษายน 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 21 ครั้ง  

LPRU News : งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย อ.อภิรดี จีนคร้าม อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวสุพัทธ์ ขัดผาบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา และว่าที่ร้อยโทเอกนรินทร์ เสาสีนาด นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมประจำสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ "มอบความห่วงใย ใส่ใจผู้กู้ กยศ." ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 ณ อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอเมืองปาน งหวัดลำปาง โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษาทั้งสิ้น 27 ราย

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations