บรรยากาศการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2563 ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 63 (20 สิงหาคม 25
20 สิงหาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 96 ครั้ง  

LPRU News : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 63 ระหว่างวันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2563 ภายใต้แนวคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม ภายในงานมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จากสาขาวิชาต่าง ๆ โดยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งมีการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้มีการแข่งขันดังนี้

1. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ "สวยบินได้" เป็นการแข่งขันที่ได้รับความสนใจจากนักเรียนจากสถาบันการศึกษาทั่วภาคเหนือกว่า 14 สถาบัน กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมการสร้างจินตนาการในการทำเครื่องบินประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ที่สามารถบินได้จริง โดยผู้แข่งขันจะดำเนินการนำเสนอเครื่องบินที่ประดิษฐ์ให้คณะกรรมการพิจารณาและสอบถามถึงแนวความคิด และทฤษฎีที่นำมาใช้ให้เครื่องบินสามารถขับเคลื่อนได้ พร้อมทดสอบความสามารถในการบินอีกด้วย

2. การแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นกิจกรรมการแข่งขันที่ให้ผู้เข้าแข่งขันได้เรียนรู้เรื่องความสมดุลของระบบนิเวศ เป็นการศึกษาความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต มุ่งเน้นให้เกิดความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ จากการเลือกใช้วัสดุอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันเป็นทีม ได้รับความสนใจนักเรียนสถานศึกษาทั่วภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 17 ทีม

3. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ "ฝ่าวิกฤติ COVID-19" โดยการแข่งขันในครั้งนี้ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาแสดงทักษะการวาดภาพ ประสานกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันได้แสดงจินตนาการผ่านทางภาพวาดให้ประเทศไทย สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังแพร่ระบาดทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก กิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนในสถานศึกษาทั่วภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันกว่า 50 คน

4. การแข่งขัน STEM Challenge Competition 2020 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแสดงการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ เรขาคณิต และการวัดชั่งตวง เพื่อประดิษฐ์สิ่งของ หรือออกแบบชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รูปแบบ ประกอบด้วยกิจกรรม Power Boat กิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤต และกิจกรรมนั่งร้านจอมพลัง มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 14 คนจากสถาบันการศึกษาทั่วภาคเหนือ

5. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และทดสอบทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการค้นคว้าหาความรู้ด้วยหลักการและเหตุผล โดยในภาคเช้าได้มีการทดสอบรอบคัดเลือกแบบข้อเขียน ซึ่งมีนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ 11 คนจากสถาบันการศึกษาทั่วภาคเหนือ

#ราชภัฏลำปางก้าวไกลมุ่งสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์ #ห่างกายแต่ไม่ห่างความห่วงใย #LPRUFightCOVID19

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations