LPRU NEWS

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด

LPRU NEws: (21 ก.พ. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัย

 
+ LPRU NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประกวดดาว-เดือน ดาวเทียม-เดือนเทียม กิจกรรมกีฬานักศึกษาระหว่างคณะมหาวิท

+ LPRU NEWS

อธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาระหว่างคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

+ LPRU NEWS

ผู้จัดการส่วนบริหารร้านค้าคาเฟ่อเมซอน มอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LPRU NEWs: (1

+ LPRU NEWS

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูต่างชาติ โครงการความร่วมมือกับองค์กา

 
 
 

LPRU TV

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแถลงข่าว “ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ลง MOU กับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมผู้ขอรับฯ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ร่วม ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

 

LPRU Activities

+ LPRU Activities

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา

+ LPRU Activities

ม.ราชภัฏลำปาง จัดการประกวดดาว-เดือน ดาวเทียม-เดือนเทียม

+ LPRU Activities

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด

 

วารสาร LPRU NEWS ออนไลน์

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 6 ฉบับที่ 13

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 6 ฉบับที่ 12

วารสาร

ข่าวการแข่งขันกีฬา ม.ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 6 ฉบับที่ 11

 

Follow Public Relations