LPRU NEWS

รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติน้อมใจบูชาแม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “น้อมใจบูชาแม่” เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 
+ LPRU NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมการเตรียมงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3

+ LPRU NEWS

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชาวไทยที่เข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher

+ LPRU NEWS

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชาวไทยที่เข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher

+ LPRU NEWS

LPRU NEWs : (27 ก.ค.60) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบ

 
 
 

LPRU TV

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแถลงข่าว “ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ลง MOU กับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมผู้ขอรับฯ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ร่วม ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

 

LPRU Activities

+ LPRU Activities

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชาวไทยที่เข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project 4 ปี 2560

+ LPRU Activities

ม.ราชภัฏลำปาง ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬา ม.ราชภัฏภาคเหนือ 18 - 22 ธ.ค.60

+ LPRU Activities

รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติน้อมใจบูชาแม่

 

วารสาร LPRU NEWS ออนไลน์

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 22

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 21

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 20

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 19

 

Follow Public Relations