LPRU NEWS

ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมกับ สตม.จังหวัดลำปางและสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปางและสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง จัดโครงการจิตอาสา "สตม.รวมใจ ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ"

LPRU NEWs: (16 ต.ค. 60) ผู้ช่ว

 
+ LPRU NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำ

+ LPRU NEWS

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จ

+ LPRU NEWS

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดในพิธีเปิดกิจกรรม Srnior Recital 60 ของนักศึกษาสาขาวิช

+ LPRU NEWS

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Sriwijaya University และ Patt

 
 
 

LPRU TV

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแถลงข่าว “ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ลง MOU กับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมผู้ขอรับฯ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ร่วม ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

 

LPRU Activities

+ LPRU Activities

อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศถวายแด่ ร.9

+ LPRU Activities

ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

+ LPRU Activities

ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมกับ สตม.จังหวัดลำปางและสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ

 

วารสาร LPRU NEWS ออนไลน์

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 22

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 21

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 20

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 19

 

Follow Public Relations