LPRU NEWS

ม.ราชภัฏลำปาง จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (English Speech Competition) เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ บูรณาการทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ที่

 
+ LPRU NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 25

+ LPRU NEWS

ผลการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์และวาดภาพไอทีรักษ์โลก ครั้งที่ 7 งานนิทรรศการ “ราชภัฏ IT Fair ครั้งที่

+ LPRU NEWS

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 12 Books Fair ณ อาคาร 8 ชั้น 1

+ LPRU NEWS

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดงานนิทรรศการ “ราชภัฏ IT Fari ครั้งที่ 12” เรียนรู้ เข้าใจ ก้าวท

 
 
 

LPRU TV

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแถลงข่าว “ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ลง MOU กับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมผู้ขอรับฯ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ร่วม ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

 

LPRU Activities

+ LPRU Activities

ผลการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์และวาดภาพไอทีรักษ์โลก ครั้งที่ 7 งานนิทรรศการ ราชภัฏ IT Fair

+ LPRU Activities

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา

+ LPRU Activities

ม.ราชภัฏลำปาง จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาฯ

 

วารสาร LPRU NEWS ออนไลน์

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 7

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 6

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 5

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 4

 

Follow Public Relations