U2T ตำบลวังเงิน เปิดบ้าน ก้าวสู่การเป็น "หมู่บ้านเห็ดหอมและมหัศจรรย์ผลไม้เมืองลำปาง"
5 มิถุนายน 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 38737 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร ผู้จัดการตำบลวังเงิน ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัดลำปาง โดยคุณอภิชัย สัชฌะไชย ประธานคณะกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัดลำปาง และคณะ เยี่ยมชมโครงการ U2T ตำบลวังเงิน ณ บ้านปางมะโอ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางสนับสนุนและส่งเสริมในการต่อยอด ให้หมู่บ้านปางมะโอ ก้าวไปสู่การเป็น "หมู่บ้านเห็ดหอมและมหัศจรรย์ผลไม้เมืองลำปาง" และการเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง ในอนาคตอันใกล้นี้

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations