คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน มร.ลป. ร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
5 มิถุนายน 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 38741 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเจ้าหน้าที่สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ณ ธนาคารโลหิตโรงพยาบาลลำปาง

ในการนี้ได้บริจาคโลหิตให้นายรินรดา อินต๊ะรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งต้องการโลหิตเพื่อรับการรักษาด้วยอาการเกล็ดเลือดต่ำอีกด้วย

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations