ราชภัฏลำปาง ลง MOU กับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมผู้ขอรับฯ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
9 ธันวาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 38743 ครั้ง  LPRU ON TV : อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง เปิดการประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)

Follow Public Relations