มร.ลป. ร่วมกับ สสส. จัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นวาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที
14 กันยายน 2563  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 70 ครั้ง  

LPRU News: เมื่อระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2563 ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนพื้นที่จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์และคณะทำงานร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นวาระ :ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

#ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations