สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดกิจกรรม Color of Chemistry
19 สิงหาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   นันทรืกา การเก่ง  
  อ่าน : 68 ครั้ง  

LPRU News : สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดกิจกรรม Color of Chemistry ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 63 ณ ห้อง 23302 ชั้น 3 อาคาร 23 (คณะวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563

กิจกรรม Color of Chemistry สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาธิตและทดลองการแยกชั้นของน้ำและน้ำมัน เพื่อเรียนรู้การเปลี่ยนสีของสาร เรียนรู้การแยกชั้นและการแทนที่ของสารรวมถึงบอกคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละประเภท ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวรัตยาพร สุขยอด นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งได้ดำเนินการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Fanpage : คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง

#ราชภัฏลำปางก้าวไกลมุ่งสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์ #ห่างกายแต่ไม่ห่างความห่วงใย #LPRUFightCOVID19

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations