กยศ. มร.ลป. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
11 สิงหาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 6783 ครั้ง  

LPRU News: งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยผู้กู้ยืมเงินไม่ต้องเดินทางไปเปิดบัญชีฯ ด้วยตนเองที่ธนาคาร ซึ่งงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตลำปาง นำบุคลากรมาให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติการให้กู้ยืมเงิน (รายใหม่) ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการโอนจ่ายเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00น. ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

#ราชภัฏลำปางก้าวไกลมุ่งสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์ #ห่างกายแต่ไม่ห่างความห่วงใย #LPRUFightCOVID19

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations