นายกสภา มร.ลป. ชื่นชมและแสดงความยินดีคณะนักวิจัย คว้ารางวัล Silver Award
8 สิงหาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา / หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 82 ครั้ง  

นายกสภา มร.ลป. ชื่นชมและแสดงความยินดีคณะนักวิจัย คว้ารางวัล Silver Award จากการประกวด Thailand Research Expo 2020 Award

LPRU News : เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และรศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย สามารถคว้ารางวัล Silver Award จากการประกวด Thailand Research Expo 2020 Award ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

ในการนี้ รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้รายงาน ในการประชุมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 11/2563 ในฐานะผู้นำเสนอเข้าประกวดกลุ่มเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ในหัวข้อ "ห่วงโซ่อุปทานเซรามิกลำปาง" โดยมีอาจารย์ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้นำคณะนักวิจัยเข้าร่วมในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้การนำเสนอผลงานซึ่งสามารถคว้ารางวัลระดับชาติมาได้นั้นมาจากการนำเสนอแนวคิดและรูปแบบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้งนักวิจัยที่ดำเนินโครงการวิจัยซึ่งทำให้เห็นถึงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง

#ราชภัฏลำปางก้าวไกลมุ่งสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์ #ห่างกายแต่ไม่ห่างความห่วงใย #LPRUFightCOVID19

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations