อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 8
8 มกราคม 2561  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 864 ครั้ง  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 8 "สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น"

LPRU NEWs: (8 ม.ค. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 8 "สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ลานลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 8 "สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น" จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรได้ดำเนินกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บุณราการกิจกรรมด้านวิชาการ่วมกับประชาชนและองค์กรภายนอกตลอดจนจัดแสดงผลงานของอาจารย์ นักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ/ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations