มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ร่วมลง (MOU)
11 สิงหาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 64 ครั้ง  

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ร่วมลง (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% และมีวินัยจราจรในสถานศึกษาจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

( 4 ก.ค.59 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% และมีวินัยจราจรในสถานศึกษาจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการฝึกอบรม "เยาวชนลำปาง สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร" เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล และประกาศวาระจังหวัด "คนลำปางร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร" ในการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยทางถนนและมีวินัยจราจร

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข่าว : จตุพร โปธาคำ
หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations