วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
9 สิงหาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 6773 ครั้ง  

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

( 8 ก.ค.59 ) พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 30,000.- บาท เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ 60 ปี พระราชปัญญาโมลี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษาในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เนื่องในงานพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ 60 ปี ถวายเป็นมุทิตาสักการะกตัญญเวทิตาธรรมแด่ พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะคณะจังหวัดลำพูน และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ขอบคุณข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations