สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระเมตรตากล่าวสัมโมทนียกถา ประทานพระโอวาทธรรมแด่พระนวกะ
22 กุมภาพันธ์ 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 64 ครั้ง  

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไป ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงมีพระเมตรตากล่าวสัมโมทนียกถา ประทานพระโอวาทธรรมแด่พระนวกะ จำนวน999 รูป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2560 ) เวลา 17.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไป ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงมีพระเมตรตากล่าวสัมโมทนียกถา ประทานพระโอวาทธรรมแด่พระนวกะ จำนวน 999 รูป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่รอรับเสด็จฯ เพื่อประกอบพิธีรวมพลังความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณดินทรเทพยวรางกูร

เวลา 17.30 น. นายแพทย์ ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดกิจกรรมรวมพลังความดี พระนวกะมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นพระเถรานุเถระทรงสมณะศักดิ์รวมจำนวน 10 รูป นำสวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา

เวลา 18.00 น. พระนวกะ 999 รูปเดินธรรมยาตราสู่ลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล เพื่อสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ จตุพร โปธาคำ
ข่าว : จตุพร โปธาคำ

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations