นักปั่นจักรยานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีปั่นจักรยานสู่พระที่นั่งดุสิตม
2 ธันวาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 6777 ครั้ง  

LPRU NEWs: นักปั่นจักรยานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีปั่นจักรยานสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนำสมุดลงนามแสดงความอาลัยของพสกนิกรชาวลำปางมอบต่อสำนักพระราชวัง เมื่อวันที่ 23 - 28 พฤศจิกายน 2559 สำหรับนักปั่นจักรยานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารงานทั่วไป, อาจารย์ปิยะ วัตถพานิช รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, อาจารย์ประสงค์ หน่อแก้ว อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, อาจารย์ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนายรวีพันธ์ หน่องาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations