งานแนะแนวการศึกษาและสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ ม.ราชภัฏลำปาง ออกแนะแนวการศึกษาสัญจร รร.ใน จ.แม่ฮ่องสอน
23 พฤศจิกายน 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 6779 ครั้ง  

งานแนะแนวการศึกษาและสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แนะแนวการศึกษาสัญจร ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2559 โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา เพื่อให้ข้อมูลด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีและโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม, โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา อำเภอแม่สะเรียง, โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย

ทั้งนี้การออกแนะแนวศึกษาสัญจรในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง เหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมาย ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา วิธีการรับเข้าศึกษา โอกาสการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและแนวโน้มการทำงานในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของตนเอง

ภาพ : งานแนะแนวการศึกษาและสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ
ข่าว : จตุพร โปธาคำ

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations