ม.ราชภัฏลำปาง ประกอบพิธีรวมพลังความภักดี เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
22 พฤศจิกายน 2559  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 64 ครั้ง  

LPRU NEWs: รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณพร้อมประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาพ : นเรศ บัวลวย/หอมนวลศรีริ
ข่าว : นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations