นักศึกษา มร.ลป. เข้ารับพระราชทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562
29 มีนาคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 68 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายดิเรก พรสีมา อดีตประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อนำผู้ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล

ในโอกาสนี้ นายธรากร แก้วคำปัน ศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งสำเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2563 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์ศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ประเภทรางวัลนิสิตนักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยด้วย

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations